LSB kirjasto

LSB kirjasto toimii koulutusten yhteydessä, kirjat löytyvät puffettitilan kaapista. Voit lainata sieltä seuraavia kirjoja ja välineitä:

Linkki LSB:n lainattaviin kirjoihin ja välineisiin

Kysy lainattavia kirjoja kouluttajilta tai kirjastovastaavalta Anu Heikkilältä. Kirjoja voi lainata maksimissaan kuukaudeksi kerrallaan.